SOMAT

En kurs i tillgängliga läromedel för alla elever.

Somat kurssin etusivun kuva, jossa opiskelijat katsovat tietokonetta

Välkommen att studera hur man gör tillgängliga läromedel.

Kursen börjar!

 

Skolningen är indelad i fyra olika teman. Man kan studera de olika teman i fritt valbar ordning men det är att rekommendera att man börjar från Tema 1

ihmiset yhdistävät kätensä

TEMA 1. Vad är tillgänglighet?

Tillgänglig information, digital tillgänglighet, nyttan av tillgänglighet, lagstiftning om tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet

pöydän päällä iphone, kirjoja ja tietokone

TEMA 2. Hur gör man olika typer av information tillgängliga?

Tillgängligt innehåll, tillgängliga texter, bilder, videon, ljud, pdf och utskrivet material

erilaisia toimistotarvikkeita aseteltu pöydälle

TEMA 3. Inlärningens digitala verktyg

Inlärningsvariationer, digitala verktyg och applikationer för läsning och skrivning

kaksi henkilö istuu sohvalla ja toinen näppäilee taplettia ja toinen kannettavaa tietokonetta

TEMA 4. En tillgänglig läromiljö

Tillgänglig undervisning, ljudböcker och tillgänglig användning av e-inlärningsmiljön (office365)

Skolningens syfte

 

Skolningen har som syfte att hjälpa lärare att framställa tillgängliga läromedel. Med tillgängliga läromedel menas, att varje elev likvärdigt kan dra nytta av de läromedel och de läromiljöer som skolan erbjuder oberoende av egna specialbehov.

 

De tillgängliga läromedlen är klara, logiska och lättlästa. De som har särskild nytta av tillgänglighet är elever med dyslexi och inlärningssvårigheter.

 

På kursen behandlar vi hur man gör tillgängliga Word-, Excel-, PowerPoint-presentationer och dokument som innehåller tillgängliga texter, bilder, videon och ljud. Vi studerar också hur man gör den digitala inlärningsmiljön tillgänglig och vilka inlärningshjälpmedel som finns och hur man använder dem. I kursen ingår två närstudiedagar och en deluppgift som utförs på arbetsplatsen eller alternativt en nätkurs innehållande videon.

ihmiset opiskelee luokassa
Valitse tekstikoko
Taustaväri
Svenska