SOMAT

En kurs i tillgängliga läromaterial för alla elever.

Somat kurssin etusivun kuva, jossa opiskelijat katsovat tietokonetta

Välkommen att studera hur man gör tillgängliga läromaterial.

Kursen börjar!

 

Skolningen är indelad i fyra olika teman. Man kan studera de olika teman i fritt valbar ordning men det är att rekommendera att man börjar från Tema 1

ihmiset yhdistävät kätensä

TEMA 1. Vad är tillgänglighet?

Tillgänglig information, digital tillgänglighet, nyttan av tillgänglighet, lagstiftning om tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet

pöydän päällä iphone, kirjoja ja tietokone

TEMA 2. Hur gör man olika typer av information tillgängliga?

Tillgängligt innehåll, tillgängliga texter, bilder, videon, ljud, pdf och utskrivet material

TEMA 3. Inlärningens digitala verktyg

Inlärningsvariationer, digitala verktyg och applikationer för läsning och skrivning

TEMA 4. En tillgänglig läromiljö

Tillgänglig undervisning, ljudböcker och tillgänglig användning av e-inlärningsmiljön (office365)

Skolningens syfte

 

Skolningen har som syfte att hjälpa lärare att tillverka tillgängligt läromaterial. Med tillgängligt läromaterial menas, att varje elev likvärdigt kan dra nytta av det läromaterial och de läromiljöer som skolan erbjuder oberoende av egna specialbehov.

 

Det tillgängliga materialet är klart, logiskt och lättläst. De som har särskild nytta av tillgänglighet är elever med läs- och inlärningssvårigheter.

 

På kursen behandlar vi hur man gör tillgängliga Word-, Excel-, PowerPoint-presentationer och dokument som innehåller tillgängliga texter, bilder, videon och ljud. Vi studerar också hur man gör den digitala inlärningsmiljön tillgänglig och vilka inlärningshjälpmedel som finns och hur man använder dem. I kursen ingår två närstudiedagar och en deluppgift som utförs på arbetsplatsen eller alternativt en nätkurs innehållande videon.

ihmiset opiskelee luokassa
Valitse tekstikoko
Taustaväri
sv_SESvenska
fiSuomi sv_SESvenska