I den här delen presenterar vi olika program och applikationer som underlättar läsning och skrivning och behandlar tekniker, som man kan använda när man studerar.

1. Vad menas med kompenserande läshjälpmedel? Vad är de inte?

När man talar om inlärningsprogram, menar man vanligtvis dataprogram som speciallärare använder med sina elever i småklasser för att komplettera och göra inlärningsövningarna mer mångsidiga.

 

Kompenserande inlärningshjälpmedel är program, som även kan användas i övningssyfte,

men vars huvudsyfte är att kontinuerligt användas i de normala uppgifter som man ändå bör utföra.

 

Kompenserande inlärningshjälpmedel

 • Hjälper användaren med dyslexi att skriva, läsa och förstå texter bättre.
 • Det är inte fråga om övning.
 • Användarna är av olika ålder.

 

Inlärningshjälpmedlen kan vara t.ex.

 • ljudböcker
 • program för lyssnande eller apparater
 • talsynteser (på olika språk)
 • specialprogram med mångsidiga egenskaper som stöder läsning och rättstavning
 • skanners som används för olika behov
 • alternativa anteckningsmaterial
 • metoder, med vilka man kan spara anteckningar andra än skriven text, t.ex. bild, video, ljuddokument eller en kombination av dessa.
 • Som underlag för kompenserande inlärningshjälpmedel kan man ha en skild apparat såsom en dator, tablett eller smarttelefon.

 

E-litteratur, -tidningar och läroböcker.

 • läroböcker publiceras i växande grad i e-format, ur vilka läraren kan skapa sin egen version och eleverna använda direkt från egen dator eller från nätet.
 • Nätbokhandlar säljer e-böcker
 • Biblioteken lånar ut e-tidningar och e-böcker.
 • E-böcker och -tidningar läses på skilda läsapparater, datorer, tabletter eller smarttelefoner.

1.1. Att producera MP3-filer

 • Med en dikteringsapparat av god kvalitet kan man spara en inspelning i MP3-form och sända till datorn eller annan vanlig MP3-avlyssningsapparat.

 

Anteckningar andra än skrivna:

 • Telefonens inspelningsegenskaper
 • Fotografier, bildserier och videosnuttar /kamera
 • Tablettdatorer, t.ex. AudioNote
 • Dikteringsapparater
 • Pennskanner som underlättar inlärning, stöder utförandet och för att mata ordförråd till ett öppet program såsom Language Maid
 • Skannrar
 • Pennor som spelar in och sparar (EchoSmartPen, Live Scribe)
 • Daisy-spelare (för att lyssna på ljudböcker)
 • MP3 –spelare för inspelning

2. Fyra sätt att underlätta läsning på dator

# Haga-Eriksson, Sonja (2019). ”Fyra sätta att underlätta läsning på dator. Datero ry.

 

Följande instruktioner innehåller:

 1. Att lyssna på text i Word- och Outlookprogrammen.
 2. Att städa upp kaotiska webbsidor.
 3. Att lyssna till nätsidor.
 4. Att lyssna till PDF-dokument.

2.1 Att lyssna på text i Word- och Outlookprogrammen.

Ta i bruk Läs upp-verktyget på snabbåtkomstfältet. Ladda upp flera språk vid behov. Direktiv för att lägga till ett språk hittar du här.
Användningen av snabbåtkomstfältet gör lyssnandet mera flytande.

 • Påbörja eller avsluta läsningen: Ctrl + Alt + mellanslag
 • Pause eller Play: Ctrl + mellanslag
 • Läs föregående kapitel: Ctrl + vänster pil
 • Läs följande avsnitt: Ctrl + höger pil
 • Öka talhastighet: Alt + höger pil
 • Sänk talhastighet: Alt + vänster pil

 

Inlärningsverktyg(i Word under rubriken Visa) erbjuder olika sätt att forma dokumentet enligt din inlärningsstil. Testa t.ex. att ställa in spaltbredd eller bakgrundsfärg. Läs upp-funktionen hittas också här.

2.2. Att städa upp kaotiska webbsidor

Du kan göra nätsidorna klarare genom att använda funktionen läsvy.Funktionen tar bort överflödig information.

 • I Edge-webbläsaren hittar man den här funktionen längst till höger i menyraden. Öppna den sida eller artikel som du vill läsa och välj läsvy-symbolen. I läsvyns pop-up verktygsrad kan du även ändra bakgrundsfärg och fonttyp och storlek. Edge:
 • I Google Chrome får du fram funktionen genom att ladda upp Mercury Reader från Chrome Web Store. Det löner sig också att ladda ner den utvidgade versionen Go extension för att kontrollera fortsatta tilläggsfunktioner.

2.3 Att lyssna till nätsidor.

 • I Microsoft Edgessa målar man den utvalda texten och högerklickar på den med musen och väljer funktionen ”Läs upp”.
 • I Google Chrome skall du ladda ner en applikation som passar för dina behov, testa t.ex. Read aloud- tilläggsfunktionen.

2.4 Att lyssna på PDF-dokument

2.4 Att lyssna på PDF-dokument går smidigt i Windows 10. Klicka på det öppnade dokumentet så hittar du verktyget ”Läs upp”.

3. Exempel på program och applikationer som innehåller talsyntes

# Rönnholm, Camilla. (2017). Talsynteser på tablettdatorer och smarttelefoner.Datero ry.

 

Instruktionerna innehåller en presentation av följande program och applikationer:

Windows (PC):

 • Tortalk
 • Claro Read Plus

Mac

 • Tortalk
 • Claro Read Plus
 • Macs egna talsynteser

iPad/iPhone (iOS)

 • iPads/iPhones egna talsynteser
 • Prizmo Go
 • Claro Speak
 • Claro Scan Pen
 • Google Translate
 • Pixter + Voice Dream Reader

Android (tablett och telefon)

 • Claro Scan Pen
 • Google Translate
 • Pixter + Voice Dream Reader

Tillägg på Chrome (dator)

 • Oribi Speak
 • Read&Write
apple, android, windows, html5

Talsynteser på tablettdatorer och smarttelefoner.

iPad/iPhone egna talsynteser är en systemegenskap. De aktiveras genom inställningarna.

Såhär hittar du den:  

Inställningar -> Allmänna -> Bruksanvisning - > Tal

Aktivera: Läs upp markering.

 

Du kan välja, om du också vill följa det som läses i texten:

 

Gå vidare till Markera innehåll

Aktivera: Markera innehåll

Välj om du vill markera ett ord eller en mening i gången, eller om du vill att båda markeras.

 

Så här fungerar apparatens egna talsyntes på en iPad:  

 • Markera texten på skärmen (endera på internet eller i applikationen)
 • Välj alternativet: Läs upp
 • iPad/iPhone identifierar själv språket på internet, medan användaren själv väljer vilket språk texten läses upp på i andra programapplikationer.
 • För att reglera talhastighet bör man gå till inställningarna.

 

 • Innehåller ingen OCR-funktion. Den kan således inte läsa en text på en bild.

 

Det skrivna ordets ekofunktion: 

I iPad:en finns även en ekofunktion, som läser upp orden du skriver.

 

Såhär aktiverar du ekofunktionen  

Inställningar -> Allmänna -> Hjälpmedel -> Tal -> Uppläsning vid skrift

Aktivera: Tala orden

 • iOS

Prizmo Go

 • OCR-funktion
 • Ta en bild av texten, som du vill lyssna på eller öppna den i ditt bildbibliotek.
 • Märk det textområde på bilden som du vill lyssna på.
 • Välj det språk som du vill använda.
 • Programmet innehåller flera valbara språk. Det använder iPadens egna röster. I inställningarna kan du lägga till de röster som du behöver.
 • Det är lätt att reglera talhastighet.
 • Orden som läses upp, markeras med färg.
 • Texten kan bearbetas i applikationen. Du kan ta bort, lägga till och göra ändringar i texten. Texten är lätt att dela vidare till andra t.ex. via e-post.
 • iOS
 • Android

Claro Scan Pen

 • Innehåller OCR-funktion och talsyntes
 • Ta en bild av texten och öppna bilden på texten i ditt bildbibliotek.
 • Märk det textområdet på bilden, som du vill lyssna på.
 • Uppläsningshastighet och den valda textens bakgrundsfärg väljs i de egna inställningarna.
 • Applikationen använder många olika språk. Den använder de språk som är aktiverade i apparatens egna inställningar.
 • Du kan även ytterligare köpa den finlandssvenska talsyntesen Samuel till priset 2,29€.
 • Barnröster finns att tillgå på engelska, tyska och spanska.
 • iOS
 • Mac
 • Windows
 • Chrome

Claro Speak

En applikation som är ämnad som stöd för läsning och skrivning.

Innehåller röster (språk) av god kvalitet, möjligheter att omskapa text, stil och font.

 

Innehåller även en ordprediktionsegenskap när man skriver text.

Lämpar sig för finsktalande t.ex. som stöd vid studier av främmande språk.

 

https://www.clarosoftware.com/portfolio/clarospeak/

 • iOS
 • Android
 • Windows PC
 • Mac

Google Translate

På dator, tablettdator eller smarttelefon  

Du kan skriva texten själv eller föra texten du vill lyssna till själv genom copy - paste funktionen till Google Translate.

Klicka på den ursprungliga textens megafonsymbol så kan du lyssna på den.

 

På tablettdator eller smarttelefon 

 • Smarttelefonapplikationen innehåller även OCR-funktion.
 • Klicka på kamerasymbolen i applikationen.
 • Ta en bild av texten och öppna bilden på texten i ditt bildbibliotek.
 • Nu kan du lyssna på texten i bilden.

 

Använd Google Translate som Androids talsyntes

 • Den fungerar på internettext
 • Märk/välj text.
 • Välj: översätt
 • Texten öppnar sig både på det språk, som du valt som översättningsspråk och det språk, som texten ursprungligen var skriven på. Du kan lyssna på den genom att klicka på megafonen på det ursprungliga språket.
 • iOS
 • Android

Pixter + Voice Dream Reader

 • I Voice Dream reader kan du enkelt forma texten till en mer läsvänlig form: du kan förändra textens storlek, tecknens och radernas avstånd från varandra och marginalbredden så, att texten är lättare att gestalta.
 • Du kan själv skriva texten i Voice Dream Reader.
 • Du kan även föra texten dit genom att använda copy - paste funktionen.
 • Du kan hämta texten från Google Drive, Dropbox mm. eller från en annan applikation.
 • Texten som skall läsas upp markeras tydligt ord för ord.

 

Voice Dream Reader innehåller ingen OCR-funktion, som identifierar

text på bild som bokstäver.

 • Som OCR-applikation kan man t.ex. använda Pixter. Därifrån öppnas texten i Voice Dream Reader och avlyssnas med talsyntes.

 

 • Man kan skilt köpa röster av bättre kvalitet till Voice Dream Reader. En av dem är finlandssvenska Samuel.

Datorns talsynteser.

 • Mac
 • Windows PC
 • iOS

TorTalk

 • Tänkt för dem som behöver stöd för läsning.
 • Tortalk läser text på dator.
 • Det är lätt att reglera läshastigheten.
 • Det är lätt att byta språk. Det finns möjlighet att ställa in flera språk.
 • Lätt att använda.

 

 • OCR-funktionen möjliggör även att lyssna på e-böcker, PDF-dokument och texter som sparats i bildform.

 

Tilläggsfunktion:

 • I programmet kan man göra ett sådant val, att man inte observerar text inom parentesen. Det bara hoppar över ett sådant ställe. Det här är en bra egenskap, när man läser vetenskaplig litteratur eller facklitteratur!
 • Mac
 • Windows PC

Claro Read Plus

 • Tänkt för dem, som behöver stöd för läsning och andra kompenserande egenskaper vid inlärningsproblem.
 • Claro Read Plus lukee tekstiä tietokoneelta.
 • OCR-funktionen möjliggör även att lyssna på e-böcker, PDF-dokument och texter som sparats i bildform.
 • Texten kan sparas i video- eller ljudform på datorn.

 

Övriga textbehandlingsegenskaper:

 • Med programmet är det lätt att förändra textens storlek, mellanrum mellan bokstäver, ord och stycken, t.ex. i Word och Internet Explorer.

 

När man använder det svenskspråkiga Claro Read Plus innehåller det några nyttiga extra egenskaper såsom: 

 • Ett förbättrat rättskrivningsstöd
 • Synonymordbok
 • Homofonikontroll (varnar för ord, som är lätta att förväxla med varandra)
 • Ordprediktion

Macs egen talsyntes

Lätt att ta i bruk.

Användandet av nya språk kräver lite inlärning.

Det görs såhär:

Äppel -> Inställningar -> Hjälpmedel -> Tal -> Välj röst -> Talhastighet och slutligen väljer du det kommandot som snabbt aktiverar talsyntesen.

 

Den här proceduren bör göras alltid när du vill läsa något på ett annat språk (röst).

 

Läser texten både från program och internet. Innehåller ingen OCR-funktion och kan inte konvertera fotografier till text.

 • Chrome selain

Oribi Speak

 • Internet Chrome extension, som man löser in från Chrome WebStoresta.
 • Kräver internetanslutning och webbläsaren Chrome.
 • Kräver Google-användarnamn.
 • Kan endast användas med texter som sparats i Internet Chrome.

 

 • Innehåller skrivstöd/ ekofunktion för skrivning

 

 • Den finlandssvenska rösten Samuel finns bland röstvalen.

 

 • Till vissa språk, t.ex. svenska och engelska har man tillgång till ett talande tangentbord (upprepar den bokstav som man trycker på).

 

 • Flera språk och inställning av läshastighet går att hitta bland inställningarna.
 • Chrome selain

Read & Write

En Internet Chrome extension, som man löser in från Chrome WebStore. Kräver internetanslutning för att fungera.

 

Kan endast användas med texter som är

sparade i Internet Chrome. Kräver Google-användarlösenord.

 

Innehåller textekofunktion, en möjlighet att skriva text genom diktering, plocka markeringar som ett eget dokument samt göra ljudupptagna anteckningar.

Valitse tekstikoko
Taustaväri
Svenska