Hei,

 

tämä sivu on Opetushallituksen rahoittaman hankkeen SOMAT- Saavutettavat OppiMAteriaalit ja oppimisympäristöt kaikille oppijoille-kurssin ( 58/570/2018) jatkokurssi ja hanke Somat 2. Saavutettavat oppimateriaalit Mooc-kurssi. 

Somat-Mooc kurssin tavoitteena on syventyä saavutettavaan opetukseen ja erityisesti saavutettavan tekstin tuottamiseen uusimman tutkitun tiedon keinoin (silmäiltävyys, luettavuus, ymmärrettävyys. Mäkipää & Isohella). Kurssilla perehdytään syvemmin saavutettavuuteen ja sen eri ulottuvuuksiin saaden syvää ymmärrystä opiskelijoiden eri ominaisuuksista ja heidän tarpeista. Kurssi käsitellään tarpeet huomioon ottava opetuksen suunnittelu, opetusmenetelmät ja erilaisten digitaalisten työkalujen käyttö, sekä opettajien omien materiaalien saavutettavuuteen. Kurssilla syvennytään digitaalisten lukiapuvälineiden käyttöön osana opetusta ja oppimista, sekä eri laitteiden helppokäyttötoimintoihin.

 

Kurssi antaa eväitä saavutettavan opetuksen kokonaissuunnitteluun, ohjeistaa tärkeäksi havaitun tekstimuotoisen sisällön tuottamisessa, sekä ohjeistaa eri laitteiden uusimpien helppokäyttötoimintojen ja lukiapuvälineohjelmien käyttöä ja ohjausta opiskelijan käytössä.

 

Kurssi vastaa laajuudeltaa on 3 opintopistettä. Aineiston voi käydä läpi nopeasti, mutta syvä osaaminen käsitellyistä asioista vaatii harjoittelua, kokeilua ja testausta, joka vie kaiken kaikkeaan n. 27 tuntia opiskelua.

 

Somat.fi sivusto aineistoineen on tuottanut hankkeen tekijä Datero ry. www.datero.fi Hankkeen koordinaattorina toimii Juho-Pekka Mäkipää juho-pekka.makipaa(at)datero.fi