Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Laadittu 2.11.2018 EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679), Artiklat 13 ja 14 mukaan.

 

1. Rekisterinpitäjä
Datero ry / Somat-hanke
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Y-tunnus: 1843990-0
Puhelin: 040 129 0847
Sähköposti: datero(at)datero.fi

 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Juho-Pekka Mäkipää
Sähköposti: juho-pekka.makipaa(at)datero.fi

 

3. Rekisterin nimi
Smat-tentti
(https://www.somat.fi/quiz/somat-tentti)

 

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käytetään?
Tietoja, joita olet antanut, käytetään somat-tentti tulosten lähettämiseen ilmoitettuun sähköpostiin

 

5. Oikeuden peruste henkilötietojesi käsittelyyn
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sinun antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn
tätä tarkoitusta varten. Henkilötietojasi käsitellään niissä rajoissa henkilötietolaki sallii ja edellyttää
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta a

 

6. Mitä tietoja kysytään ja kuinka kauan niitä säilytetään?
Lomakkeelta tallennetaan nimi, sähköpostiosoite, sekä ilmoittamasi koulu. jossa työskentelet

Henkilötietojasi säilytetään korkeintaan 31.12.2022 asti.

 

7. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?
Tiedot tallennetaan vain somat-tentti verkkosivun lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

 

8. Luovutetaanko tietojani muille?
Tietoja ei luovuteta Dateron ulkopuolelle. Tiedot luovutetaan vain niille Somat-hankkeen työntekijöille,
pitävät kurssin ja tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan vapaakauppa-alueen ulkopuolelle.

 

9. Kuinka henkilötietojani suojataan?
Tietojasi käsittelee vain Somat-hankkeen työntekijät. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja
laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Tiedot tallentuvat suomalaiselle, Porissa sijaitsevalle palvelimelle, jonka
ylläpidosta vastaa Multim Oy.

 

10. Minun oikeuteni
Sinulla on oikeus tarkastaa antamasi tiedot, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua
sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun
antamaan suostumukseen ja sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista.
Jos haluat tarkistaa, korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, lähetä pyyntö dateron
järjestösihteerille, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.datero.fi/yhteystiedot.
Jos tietojasi on mielestäsi käsitelty EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti, voit valittaa
Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

 

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Datero voi muuttaa tietosuojailmoitusta, koska sen toiminta ja lain säädäntö voi muuttua.
Jos Datero muuttaa tietosuojailmoitusta paljon, on mahdollista, että sinulle ilmoitetaan siitä.
Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 10.9.2021